Ad Code

ΠΕΠΠΠΕ | Με επιστολή προς την ΕΠΟ την καλεί σε διάλογο για το θέμα των προπονητών.

 


Κύριε Πρόεδρε,

Με αφορμή την επιστολή σας προς FIFA/UEFA την 26/02, το περιεχόμενο της οποίας πληροφορηθήκαμε από σχετική δημοσίευση, συντάσσουμε και σας αποστέλλουμε την παρούσα με την οποία επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω, διότι θεωρούμε ότι η αναφορά σας στη σύμβαση προπονητικής μας αφορά άμεσα. 

Η επιστολή σας, με θέμα τις διατάξεις του νόμου 4726/2020, οι οποίες κατά την άποψη της Ομοσπονδίας, πλήττουν ευθέως το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, και αίτημα την παρέμβαση της FIFA/UEFA επ’ αυτού, περιστρέφεται γύρω από δυο βασικούς άξονες:

1. Άρνηση επικοινωνίας του κ. Υφυπουργού Αθλητισμού και 

2. Παρέμβαση από τρίτους στην αυτοδιοικητική λειτουργία της ΕΠΟ.

Εμείς ως εκπρόσωποι προπονητών ποδοσφαίρου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θα επικεντρωθούμε στον δεύτερο άξονα και σε ότι αφορά την προπονητική σύμβαση με μία μικρή επισήμανση ως προς την «άρνηση επικοινωνίας» με τον κ. Υφυπουργό για την οποία παραπονείστε σχετικά, στην άνω επιστολή σας. Επ’ αυτού, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε ότι η «άρνηση επικοινωνίας», που την κατακρίνετε καθ’ όσον σας αφορά, είναι μία συμπεριφορά, που επανειλημμένα δέχεται από την πρώτη στιγμή ιδρύσεως της η ένωσης μας, εκ μέρους σας, αφού ουδέποτε απαντήσατε στις επιστολές μας για εξηγήσεις και διάλογο, ούτε καν σε εξώδικο, το οποίο σας εστάλη λόγω αυτής της ίδιας τακτικής, με αφορμή τον παράνομο αποκλεισμό μας από την προπονητική παρά τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά εχέγγυα και δικαιώματά μας. Θα είχε λοιπόν εξέχουσα σημασία η επίκληση από πλευράς σας μιας άρνησης επικοινωνίας, αν κι εσείς ήσασταν υπέρ της επικοινωνίας, αδιάκριτα και αδιάλειπτα. 

Περαιτέρω, σε ότι μας αφορά, η άποψή σας στην από 26/02 επιστολή προς FIFA/UEFA,ότι η ΕΠΟ υφίσταται παρέμβαση από τρίτους, προφανώς και δεν αναφέρεται στον Έλληνα Νομοθέτη και στην ισχύουσα νομοθεσία μας που ως αποτέλεσμα νόμιμης, ισχυρής και έγκυρης διαβούλευσης και ψηφοφορίας, και που ως επί το πλείστων, δεν έχει προσβληθεί ή κριθεί αρμοδίως ως αντισυνταγματική, είναι δεσμευτική έναντι όλων, διότι άλλως, θα υπονομεύονταν βασικές Συνταγματικές Αρχές Δικαίου. Ως εκ τούτων, σε ότι αφορά τον προπονητή ποδοσφαίρου σύμφωνα με το Ελληνικό νομικό πλαίσιο η ΕΠΟ οφείλει να εναρμονιστεί και να υπακούει στην κειμένη κρατική νομοθεσία (ν.4326/15), η οποία με τον αθλητικό νόμο (4726/20), Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 219/06), Υπουργικές Αποφάσεις (ΥΑ 25533/05 καθώς και άδειες άσκησης επαγγέλματος Α κατηγορίας), απόφαση Συνηγόρου του Πολίτη (249760/45169/2018) κατοχυρώνει τα επαγγελματικά μας δικαιώματα εντός της Ελληνικής επικράτειας και μας εξαιρεί από τις επιμορφώσεις και τις ταυτότητες της ΕΠΟ. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η UEFA αδυνατεί να παρέμβει στο επάγγελμα του προπονητή ποδοσφαίρου εντός των χωρών της ΕΕ εφόσον αυτό κατοχυρώνεται με νόμους και διατάξεις του κράτους, διότι σε άλλη περίπτωση διαπράττει παραβίαση των Ευρωπαϊκών Αρχών Δικαίου ως αυτής της Επικουρικότητας και της Αναλογικότητας, οι οποίες οριοθετούν και δεσμεύουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Αυτό διασαφηνίζεται ξεκάθαρα στην απάντηση της ΕΕ σε ερώτηση (E-006742/2020) Έλληνα Ευρωβουλευτή σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των προπονητών ποδοσφαίρου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης την 03/02/21 στην οποία ξεκαθαρίζει ότι εμπίπτει στην εθνική αρμοδιότητα των κρατών μελών για το πώς θα κατοχυρωθεί νομικά το επάγγελμα του προπονητή ποδοσφαίρου επικαλούμενη μάλιστα τον απόλυτο σεβασμό στην Αρχή της Αναλογικότητας την οποία προαναφέραμε.

Ακόμα όμως και μέσω της προπονητικής σύμβασης την οποία επικαλείστε και είμαστε σίγουροι ότι διαβάσατε, δεν καταργούνται τα παραπάνω δίκαια, αντίθετα υποστηρίζονται.

Συγκεκριμένα, η UEFA (coaching convention 2020) στο άρθρο 3 παρ. 4 δεν θίγει το δικαίωμα του κάθε συμβαλλόμενου μέλους, όπως εν προκειμένω της ΕΠΟ, να αποδεχτεί τα οποιαδήποτε, έστω και διαφορετικά, εθνικά προσόντα προπονητικής εντός της επικράτειας μας. Οτιδήποτε άλλο άλλωστε θα ήταν σοβαρός λόγος προσφυγής του θιγόμενου, εν προκειμένω ημών, σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια και αυτό το γνωρίζει. Επίσης σε άλλα άρθρα της η σύμβαση προπονητικής αναφέρεται σχετικά και στην απαίτηση αναγνώρισης ισοδύναμων προσόντων, γεγονός που οδηγεί περισσότερο στην υποχρέωση αναγνώρισης εθνικών προσόντων των συμβαλλόμενων μελών.

Είναι λυπηρό η ΕΠΟ να έχει ταυτίσει την προπόνηση με τη χαμηλότερη προπονητική πιστοποίηση δίδοντας το δικαίωμα σε αποφοίτους λυκείου μέσω σεμιναρίων δέκα ημερών, να προπονούν ακόμη και παίδες. Ως γνωστόν η προπόνηση παίδων απαιτεί παιδαγωγική επάρκεια και πρέπει να διενεργείται από εξειδικευμένο προσωπικό ως ορίζουν ο διεθνής χάρτης της ΟΥΝΕΣΚΟ για τα δικαιώματα των παιδιών στον αθλητισμό, καθώς και το ΠΔ 219/06 το οποίο απαιτεί μόνο αποφοίτους ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού ΑΕΙ στις αθλητικές σχολές-ακαδημίες. Η παιδαγωγική επάρκεια απαιτεί συγκεκριμένη εκπαιδευτική πορεία και η προπόνηση παίδων δεν δύναται να κατατάσσεται στην χαμηλότερη ποδοσφαιρική κατηγορία, όπως την ερμηνεύει η ΕΠΟ, αλλά να ανάγεται σε υπέρτατη υποχρέωση ενηλίκων για την σωστή κοινωνικοποίηση των παιδιών, και κατά την γνώμη μας προϋποθέτει πολύ περισσότερα από uefa c.

Κύριε πρόεδρε, η όποια προσπάθεια ταύτισης με επιμορφώσεις της ΕΠΟ και υποβάθμισης του πτυχίου και της ειδικότητας μας έρχεται σε αντίθεση με το εθνικό πλαίσιο προσόντων του ΕΟΠΠΕΠ καθώς και με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό. Οι ακαδημαϊκές ώρες εκπαίδευσης ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό φορτίο και πιστωτικές μονάδες (ECTS) οι οποίες είναι αδύνατο να συγκριθούν με αδιαβάθμητες ιδιωτικές και ταχύρρυθμες επιμορφώσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι για όλα τα παραπάνω να προσφύγουμε σε οποιαδήποτε ένδικα μέσα εθνικά και ευρωπαϊκά. Δεν είναι τυχαίο ότι στο διαιτητικό δικαστήριο ποδοσφαίρου της ΕΠΟ στο οποίο προσφύγαμε το μόνο υπερασπιστικό μέσο της ΕΠΟ ήταν να κριθεί το δικαστήριο ως αναρμόδιο και η μη ύπαρξη δήλωσης έγγραφης συμφωνίας της ΕΠΟ για να επιλυθεί το θέμα καθαρά στη νομική του βάση από το συγκεκριμένο δικαστήριο.

Αναμένουμε απάντησή σας ή κλήση σε διάλογο.

Με εκτίμηση

Για την Π.Ε.Π.Π.Π.Ε.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια